Dr. Kris Peeters
Sportarts
Nijverheidstraat 64
9220 Hamme
T: 0494 378 520
E-mail: info@mijnsportarts.be
Raadpleging na afspraak

Klaar om te sporten ?

Verschillende sportfederaties vereisen een jaarlijkse sportmedische keuring.
Dr. Kris Peeters is erkend geaccrediteerd sportkeuringsarts en mag dus de vereiste onderzoeken uitvoeren en de nodige keuringsdocumenten afleveren.
Voor het sportmedisch onderzoek van getalenteerde jongeren (topsporters) is de dokter erkend als keuringsarts door de Vlaamse Gemeenschap (erk.nr 402002). 

Door o.m. volgende sportfederaties is een medische keuring vereist :

  • KBWB Koninklijke Belgische Wielerbond
  • VWB Vlaamse Wielrijdersbond 
  • VMBB Vlaamse Motorrijdersbond van België
  • NELOS Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -sport 
  • Vlaamse Duatlon- en Triatlonliga
  • Gymfed (voor wedstrijdturners)
  • Vlaamse Rugby Bond (voor 40 plussers)
  • Vlaamse Bergsport Federatie (voor nieuw aangesloten leden)

Ben je ouder dan 40 en wil je (her)beginnen sporten, dan raden wij je ten stelligste aan om je medische geschiktheid te laten controleren.
Je kan hier testen of een geschiktheidsonderzoek voor jou aangewezen is

Tijdens consultaties voor sportmedische keuringen kunnen geen andere onderzoeken gebeuren.

De vereniging voor Sport- en keuringsartsen (SKA) werkte een digitaal platform uit voor verschillende keuringsonderzoeken. Voor sportmedische keuringen vragen wij dan ook vriendelijk om vooraf de vragenlijst in te vullen via www.sportkeuring.be en deze via de link die u aan het eind vind door te sturen (Dr. Peeters Kris aanklikken in de lijst van de geaccrediteerde sportkeuringsartsen). Alvast dank !


Lees hier het antwoord op veelgestelde vragen over sportkeuring.

Ons dossier rond sportmedische geschiktheidsonderzoeken vind je ook hier