Dr. Kris Peeters
Sportarts
Nijverheidstraat 64
9220 Hamme
T: 0494 378 520
E-mail: info@mijnsportarts.be
Raadpleging na afspraak

Conditietesten


NIEUW : Voor de registratie van het inspanningsEKG namen wij een nieuw toestel in gebruik dat het comfort voor de sporter aanzienlijk verhoogt

Een conditietest ?
Je huidige conditiepeil wordt op een medisch verantwoorde manier nagegaan.
Dit gebeurt door middel van een lactaattest.
Een lactaattest is een sportspecifieke inspannningstest.

 

 

Sportspecifiek :
De testsituatie stemt overeen met jouw specifieke trainings- of sportsituatie en geeft dus de nauwkeurigste resultaten voor jouw sportbeoefening.
Inspanningstest :
de test bestaat uit een progressieve belasting van het lichaam. Zo geeft de test weer wat er tijdens jouw sportbeoefening met je lichaam gebeurt.
Lactaatconcentratie :
Om de drie minuten wordt een klein bloedstaaltje geprikt om de lactaatconcentratie te bepalen.

Wat ? Waarom ? Voor wie ? Hoe ?
Wat ?
Met een sportmedische test wordt je conditiepeil nagegaan d.m.v. een lactaattest.
Deze test geeft weer wat er tijdens een inspanning met je lichaam gebeurt.
Zo kan je nadien bewuster en productiever je sport beleven.
Waarom ?
De test gaat na hoe je lichaam energie produceert die nodig is om een inspanning te leveren.
Op basis van je testresultaten wordt nagegaan hoe het met je conditie gesteld is en hoe een optimale training er voor jou uitziet.
Voor wie ?
Zowel de actieve als de beginnende sporter, ongeacht je sportief niveau of leeftijd, kan de test uitvoeren.
Wil je weten hoe het met je conditie gesteld is, wil je nauwkeurige hartslagzones om je sportsessies af te werken of wil je bewuster en effici�nter sporten, dan is deze test een vraag op je antwoord.
Hoe ?
Afhankelijk van jouw sportdiscipline loop of fiets je met een trapsgewijze stijgende intensiteit.
Er wordt begonnen aan een rustig tempo en er wordt gestopt al je de inspanning uitgeput moet stopzetten.
Testen gebeuren in principe op een inspanningsfiets of loopband.
Indien gewenst kunnen ook veldtesten uitgevoerd worden.

Je voorbereiden
Uiteraard moet je om een inspanningstest te ondergaan over een goede gezondheid beschikken.
Het is zeer belangrijk dat je op het moment van de testafname uitgerust, niet ziek en niet geblesseerd bent.
Wij raden dan ook aan om ten minste 2 dagen voor de test geen lange of zware inspanningen te doen.
Na deelname aan een wedstrijd neem je best nog een grotere marge.
Lichte trainingen kunnen natuurlijk wel , zolang je maar fris aan de test kan beginnen.
Zorg er ook zeker voor dat je de dag van de test voldoende gegeten, gedronken en geslapen hebt.
Voorzie sportieve kledij, een handdoek en propere sportschoenen.
Voor een fietstest mag je je eigen fiets meebrengen om op de testbatterij te monteren.

Waaruit bestaat een test ?
- Als je een afspraak voor een inspanningsproef hebt gemaakt sturen we je een �informed consent� of toestemmingsformulier met een vragenlijst toe in.
Dat kan je vooraf rustig lezen en ingevuld meebrengen op de testafname.
Door dit te lezen en te ondertekenen, verklaar je dat je voor de arts geen medische informatie achterhoudt, dat je je akkoord verklaart met het testprotocol en dat je je bewust bent van de risico�s van de test.
- Samen met de dokter overloop je je medische voorgeschiedenis, risicofactoren en eventuele familale belasting.
Ook je trainingsgewoonten worden overlopen.
- Je lengte, gewicht en BMI worden bepaald. Je bloeddruk wordt gemeten en je vetpercentage wordt berekend.
- Een longfunctiemeting bepaalt je longcapaciteit.
- ECG in rust
- Inspanningsproef : bij toenemende weerstand worden continu het hartritme, de melkzuurconcentratie en evt het ECG gevolgd om een idee te krijgen van je basisconditie, van het aanpassingsvermogen van je lichaam aan een inspanning en van het verzuringsvermogen.
- Een algemeen bloedonderzoek en urineonderzoek kunnen worden uitgevoerd, met extra aandacht voor ontstekingsparameters, het bloedbeeld, de ijzerstatus, lever- en nierfuncties, vitamines en electrolytes, suiker- en cholesterolgehalte,�
- Als de vorige tests extra onderzoeken (bv. Oogonderzoek, longfunctietest, biostatiek, biodynamiek, EEG,�) vereisen, zullen deze gepland worden.

En nadien ?
Na een grondige analyse van de resultaten, ontvang je een uitgebreid verslag met specifiek en individueel trainingsadvies dat meteen bruikbaar is.
Je krijgt een aantal algemene trainingsadviezen, maar vooral individueel trainingsadvies.
Een trainingsschema bepaalt de ideale trainingsduur, de intensiteit van de training, de omvang en de vorm van de training.
Verder kan je informatie krijgen rond blessurepreventie, voedingsadvies, biomechanica�