Dr. Kris Peeters
Sportarts
Nijverheidstraat 64
9220 Hamme
T: 0494 378 520
E-mail: info@mijnsportarts.be
Raadpleging na afspraak

Samen werken aan jouw doel !

Individuele begeleiding

Als je sport, is het bijsturen en opvolgen van je trainingsschema noodzakelijk.
Afhankelijk van je doel, je niveau, je trainingstoestand, de beschikbare tijd, de mogelijkheden om te trainen, ... is dit voor iedere sporter verschillend.

Wat betreft de functionaliteit van je lichaam is een basisscreening een goed uitgangspunt. Op basis van dit onderzoek kan je verder werken aan je zwakkere punten om zo mogelijke onevenwichten in je bewegingsketen weg te werken en aan blessures te voorkomen.

Aan de hand van deze screening kan een gepersonaliseerd oefenprogramma opgesteld worden, dat je helpt om zwakke bewegingspatronen en asymmetrie te verbeteren om tot een hoger niveau van trainingsactiviteit te kunnen komen

Via een conditietest worden jouw mogelijkheden en trainingstoestand geëvalueerd.
Een medisch onderzoek (bv. EKG) wordt afgenomen.
Aan de hand van die resultaten kan er in aanvulling van en/of in overleg met je trainer/kinesist een trainingsschema opgesteld worden waarin je de ideale trainingsduur, de trainingsintensiteit, de vorm en de omvang van de training terugvindt.
Afhankelijk van je doel kan een trainingsschema voor een langere periode worden opgesteld.

Meer of zwaarder trainen is lang niet altijd zinvol : het kan zelfs contra-productief zijn. Het is van belang training en oefeningen op jouw doel en noodzaak af te stemmen. Op eenvoudige manier kunnen een aantal parameters gemeten en vergeleken worden :  standaardtests (als CMJ) maar ook je vooruitgang, vermoeidheid en trainingseffectiviteit. Op die manier kan je training geanalyseerd, vergeleken en geoptimaliseerd worden. 

Er kan ook advies gegeven worden
- wanneer en hoe je moet rusten
- wat je kan doen in het tussenseizoen
- hoe je je jaar in periodes kan verdelen
- welke sporten je aanvullend kan/mag beoefenen

Hou er altijd rekening mee dat een trainingsschema geen doel op zich is, maar een leidraad. Het zal nodig zijn om bij te sturen en aan te passen op basis van mogelijkheden, resultaten, wedstrijdkalender, eventuele letsels, ... Daarom kan het voor jezelf en je begeleiders nuttig zijn om een trainingslogboek bij te houden.

Begeleiding van clubs
Een sportclub sportmedisch begeleiden vraagt een aanpak op verschillende fronten.
Daarom is een gezamenlijk beleid en overleg met trainers, verzorgers, kinesist en sporters noodzakelijk.
Afhankelijk van het doel, de mogelijkheden en de sporttak is er een waaier van sportmedische opties die aan bod kunnen komen :
- basisscreening
- opsporen en opvolgen van letsels
- richtlijnen rond training, preventie, revalidatie, voeding, ...
- conditietesten, krachtmetingsprogramma's
- opstellen, aanpassen van trainingsschema's
- ...