Dr. Kris Peeters
Sportarts
Nijverheidstraat 64
9220 Hamme
T: 0494 378 520
E-mail: info@mijnsportarts.be
Raadpleging na afspraak

Preventief handelen

Preventie van sportletsels is zeer belangrijk en een onderdeel in de (sport)geneeskunde waar nog te weinig aandacht aan besteed wordt.
Ook vanuit economisch standpunt is de kostprijs van preventie veel lager dan de kostprijs van behandeling van letsels op lange termijn !
Voorkomen is trouwens altijd beter dan genezen !

We moeten ons daarom de vraag stellen waarom een bepaald letsel ontstaat.
De oorzaak kunnen we vaak vinden in statiekafwijkingen, krachtverschillen, rugproblemen, lenigheidstekorten en stabiliteitsproblemen. Ook het verkeerd aanwenden van een techniek kan een mogelijke oorzaak zijn van een steeds terugkerend probleem.
Met de hulp van een aantal testen kunnen wij de oorzaak proberen achterhalen.
Uiteraard kan ook trainingsoverbelasting een oorzaak zijn van een letsel.
Om (terugkerende) letsels te vermijden, kunnen we je ook begeleiden wat betreft voeding, materiaal, techniek, ...

Anderzijds werkt sporten op zich op termijn ook preventief.
Mensen met een gezonde lichaamsbeweging ondervinden hier op allerlei vlakken voordelen van. Vind je het moeilijk om hier alleen aan te beginnen, dan kunnen wij je helpen met gezonde bewegingsbegeleiding.