Dr. Kris Peeters
Sportarts
Nijverheidstraat 64
9220 Hamme
T: 0494 378 520
E-mail: info@mijnsportarts.be
Raadpleging na afspraak
WIE
WAT
WAAR
PRAKTISCHE AFSPRAKEN
DISCLAIMER
 

Maak een afspraak

Uw contact met de dokter begint bij uw afspraak : door u persoonlijk te woord te staan, kunnen wij uw vraag beter inschatten en samen de raadpleging bij de arts optimaal inplannen. Daar zal de dokter u onderzoeken en een beleid opstellen dat voor u meest geschikt is. Ook in dit digitaal tijdperk is persoonlijk contact voor ons heel belangrijk. Afspraken kunnen dus enkel telefonisch vastgelegd worden; de dokter zal ook geen adviezen per email of telefoon geven zonder dat daar een consultatie en persoonlijk onderzoek aan verbonden is. Om de praktijk optimaal te organiseren, werken wij enkel na afspraak.
Hieronder volgen enkele praktische afspraken om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Afspraken kunnen TELEFONISCH gemaakt worden via 0494/378 520

Wij zijn telefonisch bereikbaar op weekdagen tussen 8 en 11u30 en op maandagavond tussen 18u30 en 19u30.
Krijg je de voicemail boodschap, dan zijn wij in gesprek, is de dokter bezig met een onderzoek of belt u buiten de aangeduide uren.
Bel dan later  nog eens terug.
Buiten de aangeduide uren kunnen wij je niet garanderen je persoonlijk te woord te staan.
Afspraken via SMS of email zijn om praktische redenen niet mogelijk.

Telefonisch en digitaal advies

 

Telefonische of digitale raadplegingen zijn niet mogelijk. Voor iedere diagnose is een voorafgaand medisch onderzoek nodig en dat is niet mogelijk per telefoon of email. Bovendien is dit door de Orde der Geneesheren niet toegelaten.
Om de kwaliteit van onze zorgverlening niet in het gedrang te brengen is de instap van nieuwe patiënten op dit moment niet mogelijk. Bij uitdrukkelijke doorverwijzing door uw arts of therapeut, kunnen zij ons hiervoor contacteren. (uitzondering : medische keuringen, inspanningsproeven en testen ism Sportwijzer)

Betalen…

biep biep betaald... je kan in de praktijk betalen met je bankkaart (bancontact of kredietkaarten, geen buitenlandse betaalkaarten) of met je smartphone (payconiq app)!

Niemand wacht graag…

Wachten is verloren tijd, voor jou… maar ook voor ons !
De dokter probeert de uren van de afspraken zo strikt mogelijk te respecteren, maar dat kan enkel met jouw medewerking!
Daarom vragen wij met aandrang om tijdig aanwezig te zijn (5 tot 10 minuten voor je afspraakuur).
Maak geen afspraak voor een uur waarvan je van te voren weet dat je het toch niet haalt… en houd er rekening mee dat er zowat overal in Vlaanderen wegenwerken en vertragingen zijn ;-)
We vinden het fijn als je ons aanbeveelt bij je familie, vrienden, clubgenoten, buren, … maar zeg bij je afspraak wel duidelijk dat het om meer dan één consultatie gaat. Dan kunnen wij voldoende tijd voorzien.

E-health…

In het kader van de digitalisering van de geneeskunde en de e-health toepassingen vragen wij om steeds je ID kaart mee te brengen en te laten inlezen op raadpleging.

Moet je je afspraak door onvoorziene omstandigheden annuleren, verwittig ons dan tijdig. Indien mogelijk 24 uur te voren. Dan kunnen wij andere patiënten op dat uur verder helpen. Indien je onverwittigd afwezig bent of te laat afbelt, zien wij ons genoodzaakt deze raadpleging bij een volgend bezoek aan te rekenen, zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Voor testen vragen wij u 48 uur van te voren te annuleren - zo niet wordt deze volledig aangerekend.

Mogen wij ook op uw begrip rekenen om niet met verschillende ernstige aandoeningen gelijktijdig te consulteren. Een goede behandeling vraagt een goed onderzoek. Binnen het tijdsbestek van één consultatie is het dan ook onmogelijk verschillende ernstige problemen gelijktijdig te onderzoeken en te behandelen. Daarom zal de dokter u soms vragen om dit probleem bij een volgende consultatie te behandelen. Tijdens consultaties voor medische keuringen is het ook niet mogelijk om andere pathologieën te behandelen.

We wijzen er ook op dat de praktijk zich richt op sportgeneeskunde en sportgerelateerde problemen. Voor de behandeling van niet-sportgebonden problemen kan u zich wenden tot uw huisarts of een geneesheer specialist in deze materie (bvb orthopedisten, reumatologen, fysische artsen)

 

 

Bij afwezigheid kan u zich voor dringende zaken steeds tot uw huisarts wenden of tot de wachtdienst van uw gemeente.

Studenten

Veel scholieren en studenten richten zich tot de praktijk met vragen naar algemene informatie voor eindwerken, opdrachten en onderzoeken. Hoe groot wij ook het belang van deze opdrachten inschatten, is het voor ons onmogelijk om op alle vragen in te gaan. Wij wensen alle studenten niettemin veel succes met hun sportgerichte onderzoeksopdrachten !

Attesten

Het heeft geen zin attesten te vragen die niet stroken met de werkelijkheid. Dit is wettelijk verboden, en zal door ons geweigerd worden.Maak het uw arts daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Je kan ook "online een afspraak maken"

Helaas loopt het telkens weer fout als we online afspraken vrijgeven... verkeerde tijdsblokken worden gekozen, afspraken te snel na de beeldvorming ingepland, ... of wat eigenlijk nog het ergste is : de online afspraken worden veel vaker niet nagekomen. Om die reden is de agenda offline gehaald en zullen enkel lastminute vrijgekomen afspraken online zichtbaar zijn.
De instap van nieuwe patiënten is momenteel slechts heel beperkt mogelijk. Bij expleciete doorverwijzing door arts, kine, trainer kunnen zij ons hierover TELEFONISCH contacteren.

Je krijgt een herinnering aan je afspraak via sms en/of email.
Kijk goed naar datum en uur van je afspraak ! 
Inspannings- en krachtverhoudingstesten duren langer dan een consultatie, daarom kan je daarvoor alleen telefonisch een afspraak maken.

GDPR

Wij springen op de meest zorgzame manier met uw persoonsgegevens om, ook door gebruik te maken van erkende en goedgekeurde software.
In uw medisch dossier worden deze ingelezen vanuit uw ID kaart. Dit is o.m. nodig voor digitale voorschriften, e-health verslagen, verzekerbaarheidsstatuut, ed. De medische software verwerkt deze gegevens op een zorgvuldige manier. Eventuele wijzigingen aan uw gegevens worden geregistreerd door uw ID kaart opnieuw te laten inlezen.
Voor de afspraken vragen wij uw telefoonnummer en email adres om uw afspraak te kunnen bevestigen en om u te kunnen verwittigen bij wijzigingen in de agenda. U kan die gegevens  beheren door een account aan te maken op het agendabeheer of dit te melden tijdens de raadpleging.
Wij geven uw gegevens nooit door aan derde partijen.